Nakke- og kjeveskaddes landsforening

Posted in Aktuelt

Nakke- og kjeveskaddes landsforening trenger nye hjemmesider, og valget falt på Idéhuset Albretsen. Vi er glad for det, og takker for oppdraget.

De ønsker også funksjonalitet for betaling av medlemskap direkte på nettsidene, og det vil bli implementert i etterkant av at nettsidene er lansert.

Nakke- og kjeveskaddes landsforening ble stiftet 1999/2000 under navnet TMD-foreningen og var en forening for personer med kjeveleddsdysfunksjon. TMD er en forkortelse for temporomandibulær dysfunksjon som betyr kjeveleddsdysfunksjon.

Det ble gjort en kjempeinnsats med å samle informasjon om skadene, samt å starte et intenst arbeid mot byråkrati og helsevesen for å få hjelp. Da som nå, var det ikke vilje til å gi hjelp til vår pasientgruppe. Helsetilsynet slo imidlertid fast i 2001 at det var sammenheng mellom nakke- og kjeveskader. Det er idag ingen tvil om disse sammenhengene, selv om kunnskapen er lav i norsk helsevesen. Gjennom årene som er gått siden starten har foreningen gått mer over på det tverrfaglige som det er nødvendig å ha kunnskap om. Foreningen skiftet navn til Nakke-og kjeveskaddes landsforening i 2015.

Foreningen har opparbeidet seg kunnskap og dokumentasjon som viser at skadene er sammensatte og mange. Det trengs en tverrfaglig utredning av nakke-, kjeve, hode og flere steder i kroppen. Det viser praksis også fra internasjonale undervisningsinstitusjoner, behandlere fra inn og utland, internasjonal medsinsk litteratur, pasienthistorier osv.

Et utvalg kunder

 • vstv
 • city bil
 • vstv
 • takbehandling
 • serco ny
 • kgb dans ballett ny
 • selskapsmat
 • spatec
 • skallevold
 • monge
 • revac
 • revac
 • revac
 • serco ny
 • brubakkenhome
 • nakke og kjeveskaddes landsforening