Tilbakemeldinger fra kunder om samarbeidet med Idéhuset Albretsen.

Nokas Teknikk Sør AS

Idéhuset Albretsen har hjulpet oss med diverse brosjyremateriell, nettsider mm. Vi opplever Christian Albretsen som en behagelig samarbeidspartner – rask til å komme med gode forslag og løsninger. Sammen med rask leveringstid og fornuftige priser – gjør dette at vi ønsker å benytte oss av hans tjenester også i fremtiden!

Stig-Henrik Klophmann
Nokas Teknikk Sør AS
www.nokas-sor.no

Et utvalg kunder

 • vstv
 • city bil
 • vstv
 • takbehandling
 • serco ny
 • aquafrisk
 • kgb dans ballett ny
 • selskapsmat
 • spatec
 • skallevold
 • monge
 • revac
 • revac
 • revac
 • revac
 • serco ny
 • brubakkenhome
 • nakke og kjeveskaddes landsforening