Revetal Vest

Revetal Vest

Posted in Webdesign

Idéhuset Albretsen har utarbeidet salgsmateriell for nytt leilighetsprosjekt på Revetal.

Vi har hatt gleden av å få utforme profil, salgsprospekt, nettsider, annonser, bannere, roll-ups m.m. Revetal Vest blir et moderne leilighetsbygg med 18 enheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 70 - 122 kvm BRA. Nettsidene er responsive – dvs at innholdet tilpasser seg skjermoppløsningen det leses på.

Det skulle vise seg at prosjektet ble en stor suksess. Allerede første salgsdag ble hele 9 leiligheter solgt/reservert. Vi takker for tilliten vi ble vist.

www.drommehytta.com/revetalvest

Les prospektet online her.

Et utvalg kunder

 • vstv
 • city bil
 • vstv
 • takbehandling
 • serco ny
 • kgb dans ballett ny
 • selskapsmat
 • spatec
 • skallevold
 • monge
 • revac
 • revac
 • revac
 • serco ny
 • brubakkenhome
 • nakke og kjeveskaddes landsforening